คณะผู้บริหาร

นายทวีคูณ จวงการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา